Web3 là gì ? Ứng dụng của Web3.0

465

Web3 còn được gọi là web phi tập trung là một khái niệm trong công nghệ blockchain, đại diện cho một phiên bản mới của Internet được xây dựng dựa trên nền tảng blockchain, cho phép người dùng tự chủ và tự quản lý dữ liệu cá nhân của mình. Điều này có nghĩa là thay vì các công ty cung cấp dịch vụ internet làm chủ dữ liệu của người dùng, trong Web3, quyền quản lý dữ liệu sẽ được chuyển qua cho người dùng.

Web3 là gì
Web3 là gì

Xem thêm

Trình duyệt Web3 Brave: https://brave.com/vi/

Các đặc điểm của Web3.0

Trong Web 3.0, dữ liệu được lưu trữ an toàn và được phân phối trên nhiều thiết bị, loại bỏ nhu cầu về các máy chủ tập trung.

Nó được tạo ra bằng phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi một cộng đồng các nhà phát triển sẵn có và cởi mở và được hoàn thiện trong tầm nhìn đầy đủ của công chúng.

Web 3.0 được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (machine learning) và web ngữ nghĩa (Semantic Web)

Bất kỳ ai, kể cả người dùng và nhà cung cấp, đều có thể tham gia mà không cần sự cho phép của tổ chức kiểm soát.

Ưu điểm của Web 3.0

Web 3.0 sẽ làm cho web trở nên thông minh, an toàn và minh bạch hơn, dẫn đến việc duyệt web hiệu quả hơn và tương tác giữa người và máy hiệu quả hơn. Dưới đây là những ưu điểm hàng đầu của web 3.0:

Ứng dụng của Web3

Có rất nhiều ứng dụng của Web3, bao gồm:

  1. Decentralized Finance (DeFi – tiền điện tử): cho phép người dùng tự quản lý và giao dịch tiền điện tử mà không cần sự giám sát của bất kỳ tổ chức tài chính nào.
  2. Decentralized Identity: cho phép người dùng tự quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của họ.
  3. NFT. Non-fungible tokens (NFT) là các token duy nhất và được lưu trữ trong một blockchain với hàm băm mật mã (cryptographic hash).
  4. DAOs. Các DAO được thiết lập để có khả năng trở thành các thực thể tổ chức cho các dịch vụ Web 3.0, cung cấp một số cấu trúc và quản trị theo cách tiếp cận phi tập trung.
  5. Decentralized Marketplaces: cho phép người dùng giao dịch vật phẩm và dịch vụ mà không cần sự giám sát của bất kỳ trung gian nào.
  6. Decentralized Social Networks: cho phép người dùng tự quản lý và chia sẻ nội dung cá nhân của họ mà không phải lo lắng về việc bị xóa bỏ hoặc giới hạn.
  7. Decentralized Applications (dApps): cho phép phát triển các ứng dụng mới mà không phải lo lắng về việc bị giới hạn hoặc xóa bỏ bởi bất kỳ tổ chức nào.
  8. Decentralized Data Storage: cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu cá nhân của họ mà không cần sự giám sát của bất kỳ tổ chức nào.

 

 

Hot Hot Hot !!!

Quá ghê gớm – Đào Core Mining Free giá 5000$

Hướng dẫn cách đào Sidra Bank – Coin Ngân Hàng Hót Hòn Họt