Trang TMDT Trung Quốc 314159u đi vào hoạt động

3942
2 TẬP ĐOÀN LỚN KÝ KẾT CHẤP NHẬN ĐỔI PI LẤY HÀNG CHUẨN BỊ CHO MAINNET MỞ 
Paishang China Mall và Zhongxin Guoye chính thức ký thỏa thuận hợp tác! Nó chỉ ra rằng Pai Mall Hỗ trợ GCV làm mục tiêu giá của nó.
#Picoin GCV=314159$

Trang thương mại điện tử 314159u tiếp theo của Trung Quốc cũng đã mở bán hàng = pi (tiếp bước 2 đàn anh là Pi Chain Mall và Pi Barter Mall).

Trang này mới mở bán trong nước, chưa cho mua bán xuyên biên giới. Các nhà bán hàng trên sàn đồng thuận sản phẩm ở mức 1 pi = 314159$ (~7 tỉ vnđ), 1 mức giá KHÔNG TƯỞNG khi hệ sinh thái Pi hiện vẫn còn rất non trẻ. Mục đích của họ chắc chắn để nâng cao nhận thức người dân nước họ, những đồng Pi mà bạn đang sở hữu, thực sự có giá trị rất lớn trong tương lai.

Cách vào 314159u

Cách vào 314159u
Cách vào 314159u
Cách vào 314159u
Cách vào 314159u

314159u
314159u
pi://314159u.com Đã có bản tiếng việt cho a chị e Pi Thủ dùng.

314159U GCV MALL đã thêm bản dịch AI đa ngôn ngữ, giải quyết vấn đề trước đây mà trình duyệt Pi của Apple không thể dịch. Chỉ bằng cách giải quyết vấn đề dịch thuật, chúng tôi mới có thể cho người tiên phong toàn cầu nhìn thấy những nỗ lực của chúng tôi. Nào! @PiCoreTeam @314159UMall

314159u
314159u
Trang web TMDT Pi 314159u.com

 

 

https://314159u.com/