Thế giới của Pi Network hoàn toàn mới và mang tính lịch sử!

421

Bạn có thể nghĩ gì từ các tweet của bên dự án ngày hôm nay và những lời của phòng Chat ? 258 dự án khác đang được cập cảng.
Phân tích trên tóm tắt quá trình xây dựng hoàn hảo của hệ sinh thái, tốc độ tiến bộ của mạng và có thể không lâu sau cuộc thi hackathon này, tất cả những người tiên phong và thương nhân trên toàn thế giới sẽ được mở. Mạng chính mở pi được mong đợi nhất sẽ bắt đầu gây chấn động thế giới 🔛!

Dao pi la gi

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, tốc độ khai thác cơ bản của Picoin đã giảm xuống 0,0124π/h. So với tháng trước giảm 11,4%. Chỉ có thể khai thác 9pi trong tháng này. Tôi không biết Blazers cảm thấy thế nào khi họ nhìn thấy bộ dữ liệu này.

#PiNews : Theo báo cáo,
@pichainmall
đã chính thức mở chức năng rút Pi. Trung tâm mua sắm hiện là trung tâm mua sắm đầu tiên trong hệ sinh thái Pi có thể rút Pi. Đối tượng của họ là hơn 230 quốc gia trên thế giới, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho #PiNetwork 📈

Thế giới của PiNetwork hoàn toàn mới và mang tính lịch sử! 📈

Dưới sự hướng dẫn của
@PiCoreTeam , sức mạnh của tất cả những người tiên phong trong Pi sẽ được hợp nhất để hoàn thành hệ thống tiền tệ Super Pi nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng – nền kinh tế kỹ thuật số ngang hàng toàn cầu.
🚀

Hackathon DeveloperWeek 2023, do Mạng Pi đồng tài trợ, sẽ bắt đầu trực tuyến vào ngày 1 tháng 2 và tiếp tục trực tiếp từ ngày 16-17 tháng 2 tại Trung tâm Hội nghị Oakland. Hơn 50.000 đô la tiền thưởng!