Tham gia các cộng đồng Pi Network để cập nhật thông tin

602

Pi Network Exchange

https://www.facebook.com/groups/Flstudio.VietNamese/?ref=share

Pi Coin Hàn Quốc:

https://www.facebook.com/digitalpicoin

PI NETWORK VIỆT NAM

https://www.facebook.com/groups/553010842532376/?ref=share

HỘI MUA BÁN TRAO ĐỔI PI NETWORK

https://www.facebook.com/groups/310964269473644/?ref=share

Pi Network Viet Nam

https://www.facebook.com/groups/588364925352960/?ref=share

One Pi One World

https://www.facebook.com/groups/onepioneworld/?ref=share

Thế Giới Pi Network

https://www.facebook.com/groups/224800091897210/?ref=share