Pi quá khan hiếm và những người mới đến sẽ không thể khai thác 100 đồng tiền cơ bản trong 100 năm

553

Pi quá khan hiếm và những người mới đến sẽ không thể khai thác 100 đồng tiền cơ bản trong 100 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi quá khan hiếm
Pi quá khan hiếm

 

Lưu ý 2:  

Nếu Ref của bạn không vượt qua KYC thì bạn sẽ không được nhận % số Pi mà họ đóng góp cho bạn với vai trò là Đại Sứ (Ambassador).