Pi Network : Cuộc Cách Mạng Tài Chính Phi Tập Trung

72

TIN NỔI BẬT – PiNetwork sẽ trở thành trụ cột của làn sóng cách mạng công nghệ tiếp theo, Pi không chỉ là cuộc cách mạng Internet, mà còn là cuộc cách mạng về hệ thống tiền tệ và tài chính, đồng thời cũng là cuộc cách mạng trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại!

Thế giới đang tạo ra một đồng tiền kỹ thuật số phi tập trung, hội tụ mọi tinh hoa của công nghệ, để đưa vào vận hành nên kinh tế thế giới.

Pi là vốn chủ sở hữu ban đầu của Internet Web3. Nó là một loại tiền tệ thế giới siêu chủ quyền lưu hành trên toàn cầu. Nó có thể kiềm chế lạm phát thế giới một cách hiệu quả và xây dựng cơ chế tin cậy giữa các quốc gia để trở thành tài sản kỹ thuật số giữa các quốc gia thanh toán thương mại xuyên biên giới.

“Pi Network sẽ trả lại quyền lực tài chính vào lòng bàn tay những người dân bình thường” -Nicolas Kokkalis-

Pioneer Pi Networrk
Pioneer Pi Networrk