Pi Coin được báo cáo đã vượt qua Bitcoin, Ethereum …

411

Sự thật: Pi Coin được báo cáo đã vượt qua Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance BNB và Solana về khối lượng giao dịch sau chưa đầy 24 giờ niêm yết trên các sàn.

💥Pi đang giao dịch trên các sàn hiện nay là pi danh nghĩa không phải pi thật , tuy nhiên khối lượng giao dịch pi danh nghĩa là tiền thật 100%

 

 

Khối lượng giao dịch Pi Network – Coinmarketcap (24h)

 

Giá Pi Network trên sàn Huobi
Giá Pi Network trên sàn Huobi

 

 

Giá Pi Network trên Coinmarketcap
Giá Pi Network trên Coinmarketcap

 

 

Giá Pi Network trên sàn Binance
Giá Pi Network trên sàn Binance

 

Các sàn khác:

 

Pi Network lên 12 sàn lớn
Pi Network lên 12 sàn lớn

 

 

Bài viết liên quan: