Pi Chain Mall

4157

Pi chain mall là gì ?

Pi Chain Mall là một cửa hàng trực tuyến dựa trên blockchain, cho phép người dùng mua và bán các sản phẩm thanh toán bằng đồng Pi Coin.

Pi chain mall là gì
Pi chain mall là gì

Cách vào Pi Chain Mall

 1. Vào Pi Browser
 2. Gõ Pichainmall
 3. Nhấn tìm kiếm
 4. Chọn Pichainmall

Cách 2

Click để vào Pi Chain Mall : https://pipcm.com

Hoặc Copy Paste đường link trên vào trình duyệt Pi Browser

Để vào Pi Chain Mall, bạn cần làm các bước sau:

 1. Kết nối internet: Bạn cần kết nối internet để truy cập trang web của Pi Chain Mall.
 2. Truy cập trang web: Sử dụng trình duyệt web và truy cập địa chỉ URL của Pi Chain Mall.
 3. Đăng nhập hoặc đăng ký: Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập với thông tin đăng nhập của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản mới.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ được vào Pi Chain Mall và có thể tìm kiếm và mua sản phẩm tại đó.

Cách vào Pi chain mall Vietnam

Pi Chain Mall là một trang web thương mại điện tử, cho phép người dùng mua bán và giao dịch các sản phẩm trực tuyến. Nếu bạn muốn truy cập Pi Chain Mall tại Việt Nam, hãy sử dụng trình duyệt web của bạn và truy cập địa chỉ URL : https://pipcm.com

sau đó chọn Vietnam, hoặc bạn cũng có thể truy cập vào trang này:

https://www.facebook.com/Pichainmallvn/

Cách mua hàng trên pi chain mall bao gồm các bước sau:

 Cách truy cập vào Pichainmall
Cách truy cập vào Pichainmall

Để mua hàng trên Pichainmall, bạn cần làm các bước sau:

 1. Đăng ký tài khoản: Đăng ký tài khoản trên Pichainmall hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.
 2. Tìm kiếm sản phẩm: Sử dụng tìm kiếm hoặc chuyển đến danh mục sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm mà bạn muốn mua.
 3. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Chọn sản phẩm và thêm nó vào giỏ hàng của bạn.
 4. Xem giỏ hàng và thanh toán: Xem giỏ hàng và thanh toán cho sản phẩm mà bạn muốn mua.
 5. Xác nhận đơn hàng: Xác nhận đơn hàng và chờ đợi giao hàng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

Cách mua hàng trên Pi Chain Mall

Chúc mừng bạn mua hàng thành công trên Pichainmall!