Mã Nguồn Pi Đã Được Mở Cho Các Nhà Phát Triển

1003

News: Mã nguồn mở Pi Network đã được công bố trên Github – PiOS

Cho phép cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức….được phép kết nối mạng Pi, sử dụng hệ sinh thái của mạng Pi, được phép gọi lệnh thanh toán ( liên kết hợp pháp với ví Pi).
Việc này trở nên đơn giản hơn đối với các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng không cần phải tham gia các cuộc thi Hackathon do PCT tổ chức.
Điều này cho thấy việc chấp nhận tiền Pi trở thành đồng tiền Chung trở nên phổ quát và dễ dàng hơn. Hệ sinh thái Pi trở nên rộng rãi hơn.

Và tiến tới Mainnet mở hoàn toàn.

Mã nguồn mở Pi Network
Mã nguồn mở Pi Network

 

Mã nguồn mở Pi Network
Mã nguồn mở Pi Network

Mã nguồn mở Pi Network

Giấy phép mã nguồn mở! Từng giai đoạn đang đến!
Giai đoạn này các nhà phát triển Developer được phép kết nối với các chỉ dẫn từ PCT để nhúng vào ứng dụng của mình mà ko cần phải xin phép. Dĩ nhiên sẽ phải làm theo nội dung hướng dẫn trong PiOS
Để xem danh sách các ứng dụng Pi nguồn mở, hãy điều hướng đến Danh sách ứng dụng PiOS
Để tìm hiểu thêm về Mã nguồn mở Pi và cách sử dụng nó, hãy tiếp tục đọc
Giấy phép
Giấy phép phần mềm nguồn mở Pi cho phép các nhà phát triển cộng đồng Pi tạo các ứng dụng và công cụ nguồn mở cho Hệ sinh thái Pi và thúc đẩy sự cộng tác giữa các nhà phát triển cộng đồng Pi. Trái ngược với giấy phép MIT, giấy phép PiOS chỉ cấp quyền sử dụng phần mềm không hạn chế trong Hệ sinh thái Pi. Các nhà phát triển được khuyến khích sử dụng giấy phép này khi phát triển Ứng dụng Pi.
Tạo một ứng dụng PiOS
Chúng tôi đang cung cấp các dự án lưu trữ github dưới pi-appstổ chức để có thể dễ dàng tìm thấy các dự án. Để yêu cầu repo của riêng bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:
1. Gửi PR cho Danh sách ứng dụng PiOS
Tạo PR trên kho lưu trữ này để thêm thông tin ứng dụng của bạn vào bảng Danh sách ứng dụng PiOS . Thực hiện theo mẫu hàng được định dạng được cung cấp trên tài liệu đó và điền thông tin bên dưới vì nội dung gửi không đầy đủ sẽ bị từ chối.
Thông tin cần thiết để PR được phê duyệt:
Danh mục (Nếu bạn cần một Danh mục mới, hãy thêm nó trực tiếp vào PR)
Chức vụ
Có thể ở dạng “App_Name for Pi”, “App_Name trên Pi”, “App_Name”, nhưng không phải ở dạng “Pi App_Name” để tránh nhầm lẫn với các ứng dụng do Pi Core Team phát triển
Mô tả – Mô tả ngắn về những gì ứng dụng muốn đạt được
Ngôn ngữ lập trình + Khung được sử dụng
Liên kết đến đề xuất dự án Pi Brainstorm (tên dự án cho đến khi tính năng sẵn sàng)
Thông tin KHÔNG cần thiết để PR được phê duyệt:
Liên kết đến Repo – Nhóm cốt lõi sẽ điền thông tin này khi PR phê duyệt
Link to Testnet App – Project admin to send new PR later when available
Link to Mainnet App – Project admin to send new PR later when available
2. Pi Core Team will approve PR and create repository
We will approve your PR, create a repository under github.com/pi-apps and invite you as the admin of that repository.
The github user that submits the Pull Request to the PiOS Application Library table will be given admin privileges to this newly created repository. This will grant you full admin access to the repository to add additional team members, and perform any sensitive or destructive actions like managing security, moving or even deleting the repository.
Các nhà phát triển cộng đồng Pi khác cũng có thể đóng góp vào việc bảo trì và cải tiến ứng dụng và gửi Yêu cầu kéo trực tiếp tới dự án. Là quản trị viên, bạn sẽ chịu trách nhiệm phản hồi các PR đó hoặc bạn có thể ủy thác trách nhiệm này cho các thành viên trong nhóm của mình. Mặc dù Nhóm Pi Core đang cung cấp cho bạn quyền truy cập vào không gian tên github.com/pi-apps để thuận tiện, nhưng nó sẽ không duy trì kho lưu trữ hoặc mã ứng dụng của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mã của mình.
Trong tương lai, nếu bạn muốn xóa ứng dụng của mình khỏi Thư viện mã nguồn mở Pi, bạn sẽ có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển dự án của mình ra ngoài và gửi PR để xóa liên kết tới mã của bạn khỏi danh sách. Là quản trị viên kho lưu trữ của bạn, bạn có thể di chuyển hoặc xóa kho lưu trữ bất kỳ lúc nào mà không cần sự chấp thuận của Nhóm Pi Core.
3. Chỉnh sửa Giấy phép trong kho lưu trữ mã của ứng dụng của bạn và bắt đầu viết mã
Để thêm giấy phép vào mã của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:
Chỉnh sửa dòng Bản quyền của tệp GIẤY PHÉP trong repo của bạn
Lưu ý: nguồn của giấy phép PiOS cũng có tại đây github.com/pi-apps/pios/LICENSE
phát hành
Mã nguồn Source Pi Network
Mã nguồn Source Pi Network