Không biên giới, không phân biệt chủng tộc! Đó chính là Pi Network

328

Pi là không biên giới nó là giải pháp duy nhất giải quyết vấn đề nút thắt cổ chai trong giao dịch xuyên biên giới. Pi sẽ là máu của nền kinh tế giúp nền kinh tế thế giới vận hành trơn tru và linh hoạt hơn nhiều

Bạn ở VN mà chuyển Pi cho người ở Mỹ là ngay lập tức và không có thời gian chờ, đặc biệt phí giao dịch cực thấp.

Bạn có thể cho biết bạn đến từ quốc gia nào vì ai đó đang nói về lý do tại sao không có lá cờ của quốc gia mình trong bức ảnh này? Tham gia cùng nhau và để những người tiên phong trên toàn cầu trải nghiệm bề rộng của Mạng Pi … 😊👀

Pi Coin không biên giới
Pi Coin không có biên giới

Không biên giới, không phân biệt chủng tộc! Đây là Mạng Pi, một thực hành xã hội blockchain mà những người bình thường tham gia. Không chỉ vậy, Picoin đã đề phòng và thiết kế trước các yếu tố của WEB3. Tất cả các thợ đào tham gia sẽ được hưởng lợi từ nó. #PiNetwork #PiPayment

Giao dịch Pi Network

Giao dịch đầu tiên ở Algeria bởi nhà tiên phong của mạng pi, chúng tôi dựa trên giá 1 pi = 314000 $

Nhưng ít nhất, nhờ xu hướng twitter không ngừng nghỉ, chúng tôi đang đưa những người tiên phong cũ không hoạt động trở lại. Vui lòng không chia nội dung, gây chú ý và ảnh hưởng. Thẻ bắt đầu bằng # là #PiPayment. Nó đã có hơn 12.000 tweet. Không phải #PiPayments với “s”

Tôi thấy các giao dịch diễn ra trên khắp thế giới với giá rất cao và tôi không phản đối. Cách mạng là biến điều không thể thành có thể, nhưng sẽ có những mâu thuẫn trong quá trình này. Nhưng ai đó phải vượt qua và xóa bỏ mâu thuẫn #Pipayments

Sau 10 ngày giao dịch, mọi người thích sử dụng PI tiền điện tử cho các giao dịch P2P tại địa phương, điều này giúp ích rất nhiều cho thiện chí của PI tại địa phương. Lạm phát do đồng nội tệ mang lại đã cho mọi người hiểu biết mới về PI! Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi số Pi được bản địa hóa.