Khi nhận được thông báo KYC ta phải làm gì ?

2/11/2021 cập nhật mới nhất Nội dung bên dưới đã hết hạn sử dụng do Pi đã cải tiến kỹ thuật KYC , mọi người xem bài: Chính sách KYC Pi Network và Các bước KYC mới nhất ở đường link sau: Chính sách KYC Pi Network Các bước KYC mới nhất _________________________ Từ nay … Continue reading Khi nhận được thông báo KYC ta phải làm gì ?