Hội nghị Blockchain Pi Network Thâm Quyến – Trung Quốc

4617

Cách đào pi network

Cach dao pi

Hướng dẫn đào pi trên điện thoại

cách đào pi network trên điện thoại

Cách đào pi network bằng điện thoại

Pi Network

cách đào pi network coin

 

 

Lưu ý quan trọng:

6 Việc bắt buộc phải làm của người đào Pi:

Cài đặt tên như thế nào là đúng trong Pi Network

Cách xác minh số điện thoại Pi Network 

Cách tạo vòng tròn bảo mật Pi Network để tăng tốc độ đào Pi

Cách tạo Ví Pi trên điện thoại

Xác minh địa chỉ ví pi

Xác minh danh tính (KYC) cho tài khoản của bạn