Giáo sư Jackliu.BTC Trung Quốc nói về tổng cung.

670

Cùng nghe chia sẻ trên Twitter của GS JackLiu.BTC – Ông là một tỷ phú Bitcoin người Trung Quốc

Giáo sư Jackliu.BTC

1. Làm trader được 10 năm, mọi ngóc ngách, mánh khoé trong ngành đều tỏ. Khi lĩnh hội được tầm nhìn rộng lớn của Nicolas, chợt thấy lãng phí thời gian 10 năm qua, bản thân quá nhỏ bé và vô tri. Tầm đó là gì? Xây dựng lại niềm tin giữa người với người, bình đẳng, không phân biệt thành phần hay giai cấp, vượt biên giới. Từ đó đem lại lợi ích cho nhân loại

2. Nicolas là người của tương lai quay về hiện tại, làm những việc thời đại này chưa ai từng làm.

3. Nhiều người nói Pi đa cấp, lừa đảo. Pi là của tương lai, nhiều người không đủ tư duy để hiểu. Đó là vấn đề của họ, không phải của Pi.

4. Có người nói tổng cung 100 tỷ Pi, giá trị sẽ không cao. Hãy nhìn xem,  ETH nguồn cung là vô hạn nhưng giá vẫn hơn 1000 USD đó thôi.

Giá trị một đồng coin không chỉ phụ thuộc vào nguồn cung lưu thông (không phải tổng cung) mà còn phụ thuộc mạnh mẽ vào hệ sinh thái, độ lớn cộng đồng hay đồng Coin đó có được các App, Dapp sử dụng nhiều hay ít.

5. Lại có người nói Đào miễn phí, không có giá trị. Bitcoin chẳng phải cũng đào miễn phí sao? Không khí chẳng phải đang xài free đó sao ? Có gì giá trị hơn không khí không ?

6. Thế giới này thuộc về kẻ mạnh. Tại sao ngày càng nhiều ông lớn Crypto quan tâm đến Pi, vì cộng đồng quá lớn mạnh. Sẽ là lớn nhất, đến mức vô hình.