Đây là khoản đổi hàng PiPayment đắt nhất mà chúng tôi từng thấy ở mức 3.500 đô la

443

Một cuộc trao đổi giá trị thực khác đã được chứng minh bởi PiPayment. American Pioneer @ Techniq82

Đã bán một thùng loa tùy chỉnh (+ phí lắp đặt) với giá 0,001π ($ 3,500).

Đây là khoản đổi hàng PiPayment đắt nhất mà chúng tôi từng thấy ở mức 3.500 đô la.

1 pi coin bằng 3500$
1 pi coin bằng 3500$

 

Thế giới họ kỳ vọng giá pi sẽ đạt  1Pi = 314.159 $

Pie Network 1Pi = $ 314,159 Vâng, đó là tweet! ! Chỉ cần retweet! !