Đào PXR Bank, Tốc độ đang cao nhanh tay Đăng ký

568

Kèo mới toanh tháng 6/2023 – PXR Bank, Tốc độ đang cao 8 PXR/h

Q4/2024 cho ra mắt hệ thống Bank. PXR là 1 Blockchain riêng biệt, có hệ sinh thái riêng.

Hót Hót Hót…app mới ra mắt tham gia đào ngay trước khi giảm tốc độ khai thác

Nhập mã mời để tăng tốc độ khai thác: ccc6a

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pxr.pxrnetwork

Mạng PXR dự án mới đang được cộng đồng quốc tế chia sẻ rất mạnh.

PXR Network là đồng coin mới ra mắt vào tháng 6/2023 này. Tốc độ đào 8p/1giờ. PXR là 1 blockchain riêng biệt có hệ sinh thái riêng sách trắng + lộ trình rõ ràng ae nhanh tay vào CH play tải . PXR Network

𝐏𝐗𝐑 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧

total supply 78 triệu

Sách trắng & lộ trình rõ ràng, tháng 8 cho KYC => Quý 1/2024 cho giao dịch p2p. => Q4/2024 cho ra mắt hệ thống Bank.