8 Bước Phải Làm Trong Danh Mục Mainnet

2992

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Danh mục mainnet pi network
Danh mục mainnet pi network
8 bước phải hoàn thành để chuyển Pi thực về Ví Pi Mainnet
8 bước phải hoàn thành để chuyển Pi thực về Ví Pi Mainnet

 

Rút chuyển Pi về Ví
Rút chuyển Pi về Ví
8 bước cần thực hiện để chuyển Pi về Ví Mainnet
8 bước cần thực hiện để chuyển Pi về Ví Mainnet
8 bước phải hoàn thành để rút chuyển Pi về Ví Pi Mainnet
Chuyển số dư Pi sang Mainnet
Danh mục Mainnet Pi Network
Danh mục Mainnet Pi Network

 

Như hình dưới đây là đã hoàn thành

Như này là đã hoàn thành 8 bước phải làm
Như này là đã hoàn thành 8 bước phải làm

Những bước chưa chuyển sang màu xanh là chưa hoàn thành, bạn cần phải thực hiện:

Chưa hoàn thành trong danh mục Mainnet Pi Network
Chưa hoàn thành trong danh mục Mainnet Pi Network

Lưu ý: ở bước 3 bạn nhập cụm mật khẩu Ví nào thì sang bước 7 bạn phải nhập đúng cụm mật khẩu đó một lần nữa để xác nhận, khi đã hoàn thành xác nhận bước 3 và 7 thì phải cất giữ cụm mật khẩu 24 từ tiếng anh đó thật cẩn thận và an toàn, nếu làm mất nó thì không ai có thể lấy lại cho bạn được

Vì tính chất đặc biệt quan trọng của bước 3 và bước 7 cho nên nếu bạn chưa hiểu rõ thì không việc gì phải làm vội, nó không yêu cầu bạn phải làm ngay, khi nào biết cách làm thì mới làm.

 

Xem thêm:

Cách cất giữ và bảo mật cụm mật khẩu Ví Pi

 

Nhóm hỗ trợ Zalo:

https://zalo.me/g/yhhxtk184