ChatGPT là gì ?

975

ChatGPT là một con Robot có thể nói chuyện giao tiếp trực tiếp với con người, bạn hỏi nó câu gì nó cũng biết và trả lời bạn ngay lập tức.

ChatGPT là viết tắt của ‘Chat Generative Pre-trained Transformer’, một sản phẩm trí tuệ nhân tạo của công ty OpenAI. Chat GPT trong thực tế là một loại ngôn ngữ tự nhiên (natural language), một dạng chatterbox hay chatbot có thể nói chuyện với con người, như trả lời câu hỏi của chúng ta (con người). Nó được xem là đối thủ của google.

https://chat.openai.com/chat

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Nó có thể trả lời các câu hỏi và thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ, bao gồm viết văn bản, dịch ngôn ngữ, v.v.

ChatGPT là gì
ChatGPT là gì ?

Ứng dụng của ChatGPT ?

Có nhiều ứng dụng của ChatGPT, bao gồm:

  1. Tạo nội dung tự động: ChatGPT có thể sử dụng để tạo ra văn bản, bài viết, báo cáo, v.v.
  2. Trả lời câu hỏi: ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi của người dùng về nhiều chủ đề khác nhau.
  3. Dịch ngôn ngữ: ChatGPT có thể sử dụng để dịch các văn bản từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác.
  4. Tạo hội thoại: ChatGPT có thể sử dụng để tạo hội thoại giữa người dùng và máy tính, giả lập một cuộc trò chuyện thật.
  5. Xử lý tự động: ChatGPT có thể sử dụng để xử lý các yêu cầu tự động và trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm.

Cách tạo tài khoản và sử dụng ChatGPT

Cách tạo tài khoản và sử dụng ChatGPT
Cách tạo tài khoản và sử dụng ChatGPT

Để tạo tài khoản ChatGPT, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào trang web của OpenAI: Truy cập trang web chính của OpenAI tại openai.com.
  2. Đăng ký tài khoản: Nhấn vào nút “Đăng ký” hoặc “Tạo tài khoản” và điền thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu.
  3. Xác nhận tài khoản: Sau khi hoàn thành việc đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ OpenAI. Nhấn vào liên kết trong email để xác nhận tài khoản của mình.
  4. Đăng nhập vào tài khoản: Sau khi xác nhận tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký.

Lưu ý: Hiện tại, ChatGPT là một dịch vụ được cung cấp bởi OpenAI cho các nhà phát triển và các doanh nghiệp, vì vậy bạn cần một tài khoản OpenAI để truy cập và sử dụng dịch vụ.

ChatGPT có tham gia hệ sinh thái Pi network không

ChatGPT hót hòn họt suốt 2 tháng qua… đã tham gia vào hệ sinh thái Web3 của Pi Network.

Pi Network GPT-3 ChatBot – Inteligencia Artificial đã tham gia cuộc thi Hackathon lần 2 do PCT tổ chức nhằm phát triển hệ sinh thái Pi Network.

Chat GPT tham gia Pi Network
Chat GPT tham gia Pi Network

 

 

Xem thêm: Pi network là gì?